Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi

Một số điều căn bản về xử lí nguồn nước khi nuôi cá Koi, người mới chơi Koi cần biết. Tài liệu rất quan trọng và bổ ích cho người mới, hãy tìm hiểu và cảm nhận thú chơi Koi các bạn nhé.

Bài đăng được trích dẫn và dịch từ tác phẩm
"THE WORLD OF KOI"
Keith Holmes - Tony Pitham - Nick Fletcher


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi


Tổng quan hệ lắng - lọc - xử lý nước hồ cá Koi

(NGUỒN BÀI VIẾT: HOICAKOI.COM)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét